WEDSTRIJDREGELS

Er dient zo veel mogelijk volgens de regels van de NSRB gespeeld te worden. Deze officiële spelregels zijn op te vragen op internet en bij de secretaris. Indien mogelijk, kan ook met scheidsrechter gespeeld worden. Dit laatste dient vooraf onderling geregeld te worden.

Wedstrijden worden, volgens schema, zoveel mogelijk op de clubavond (woensdag) gespeeld. Dit geldt in principe ook voor de in te halen en vooruit te spelen wedstrijden.

Hoe lang mag is warm spelen?  Maximale inspeeltijd is 5 minuten !!

Wie mag er beginnen met serveren?  Een toss bepaalt bij aanvang van de wedstrijd welke speler als eerste mag gaan serveren.

Hoe vaak mag ik serveren?  Er mag slechts één keer worden geserveerd. Een verkeerde service betekent dus, dat de andere speler mag gaan serveren.

Hoe wordt het einde van de wedstrijd bepaald?  Er wordt gespeeld volgens het Best-of-Five systeem. Winnaar van een wedstrijd is degene die als eerste 3 sets gewonnen heeft.

Hoe lang mag is rusten tussen de sets?  Tussen de eerste 4 sets in mag maximaal 1 minuut rust genomen worden, tussen de 4e en 5e set mag maximaal 2 minuten rust genomen worden. Een "gelijkspel wedstrijd" kan dus nooit voorkomen ! Voor de duidelijkheid, iedereen heeft het recht om een half uur te spelen. Mocht iemand geen tegenstander hebben mag hij dus wel een half uur squashen, wel moet jij zelf de klok in de gaten houden. Als het half uur dan voorbij is netjes plaats maken voor de andere squashleden. Degene die om 19.30 uur moeten beginnen moeten ook om 19.30 uur beginnen met de wedstrijd, en niet pas om 19.45 uur of zoiets, want dan beginnen we de avond al met vertragingen. De wedstrijden op het wedstrijdschema moeten in principe van boven naar beneden worden afgewerkt. De tijden die vermeld staan zijn alleen voor 19.30 uur vast. De overige tijden zijn richttijden. Dit houdt in dat je ruim voor de richttijd aanwezig moet zijn want een wedstrijd kan tenslotte ook korter duren dan 30 minuten..

Het bestuur vraagt hiervoor de medewerking van alle leden,

dus houdt de inspeeltijd acceptabel

en

laat niet onnodig andere leden wachten.

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN BLESSURES

Indien een blessure tot of voorbij het einde van een competitieronde duurt, en daardoor minder dan de helft van zijn/haar wedstrijden heeft gespeeld, vervallen alle wedstrijden van betreffende speler. Indien de speler meer dan de helft van zijn/haar wedstrijden gespeeld heeft worden de niet gespeelde wedstrijden als verloren beschouwd (de tegenstander krijgt 3 punten).

Bij overige afmeldredenen moet de geplande wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld worden. Voorbeeld: Een speler heeft 6 van de 9 wedstrijden gespeeld, en dus drie niet, dan verliest hij/zij de niet gespeelde wedstrijden maar de behaalde punten blijven wel geldig. Concreet houdt dit dus in dat een speler die geblesseerd raakt niet in alle gevallen automatisch degradeert, maar gewoon in de stand blijft staan. 

AFMELDEN EN INHALEN WEDSTRIJD

Indien een van de spelers niet in de mogelijkheid is om een geplande wedstrijd op het reguliere tijdstip te squashen, dient deze speler zich af te melden bij zijn/haar tegenstander.

Is een speler niet in staat om deze wedstrijd(en) binnen 3 weken af te werken dan is het zaak om hiervan direct de wedstrijdleider op de hoogte te stellen. Ook de directe tegenstanders van de wedstrijden die geen doorgang kunnen vinden, dienen door de verhinderde speler zelf ingelicht te worden.

Indien een wedstrijd niet op het geplande tijdstip doorgang kan vinden, is het mogelijk deze wedstrijd op een ander tijdstip in te halen. Het squashbestuur vraagt u om dit zoveel mogelijk in de vrije uren te doen op de woensdagavond. Beide spelers zijn verantwoordelijk voor het alsnog squashen van de wedstrijd.

Een niet gespeelde wedstrijd MOET binnen drie weken na de datum waarop de eigenlijke wedstrijd gepland was ingehaald zijn, behalve de laatste wedstrijden van een competitieronde. Deze wedstrijden moeten uiterlijk gespeeld zijn op de inhaaldag (een week na de competitie). Is dit niet gebeurd dan wordt de wedstrijd als gespeeld beschouwd en krijgen beide spelers nul punten.

Mocht een wedstrijd niet binnen drie weken ingehaald kunnen worden kan alleen in overleg met de wedstrijdleider de inhaalperiode verlengd worden.

Komt een speler zonder bericht niet opdagen voor het squashen voor zijn/haar wedstrijd, verliest hij/zij de wedstrijd automatisch en krijgt de tegenstander drie punten. Een speler die minder dan de helft van zijn wedstrijden gespeeld heeft degradeert automatisch.

De wedstrijdleiding, indien nodig in overleg met de overige leden van het bestuur, beslist in arbitraire omstandigheden. Tevens behoudt het bestuur zich het recht voor om in bepaalde gevallen waarbij een speler zonder afmelden niet komt opdagen, voor één of meerdere competities uit te sluiten van deelname, of in het uiterste geval na overleg het lidmaatschap op te zeggen.

PROMOTIE/DEGRADATIE/UITVALLERS en VRIJE PLEKKEN

Het kan voorkomen dat spelers uitvallen tijdens een ronde, of zich afmelden voor, tijdens of na een ronde. Daardoor kunnen er vrije plekken ontstaan in een poule. Deze vrije plekken worden gebruikt voor terugkomers, nieuwe spelers, en/of gelijkelijk over de poules verdeeld. Deze vrije plekken zullen dus niet altijd degraderen. De overige spelers kunnen dus gewoon nog steeds onderaan eindigen.

De regel blijft voor de overgebleven spelers:

Onderste speler degradeert, tweede van onder speelt degradatie wedstrijd.

Bovenste speler promoveert, tweede speelt promotie wedstrijd.

Opmerking daarbij:  Ik zal hierover zo snel als ik kan duidelijk zijn op de standen pagina. Een afgemelde speler of vrije plek zal ik niet meer onderaan zetten, tot ik zeker weet dat die echt gaat degraderen. Zo kun je altijd in de tabel zien of je in de gevarenzone staat.

En:

De regels voor een (tijdelijke) uitvaller blijven ook gewoon gelden (zie reglement):

Als je een hele ronde niet meedoet kom je altijd een poule lager terug.

Als je meer dan de helft van je wedstrijden speelt hou je je punten, anders gaan alles naar 0-0.

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

Aangezien we met z'n allen hard op weg zijn allemaal precies even goed te worden, komen gelijke eindstanden binnen de poule steeds vaker voor. Daardoor ontstaan er na de ronde (in de team-comp) teveel beslis-wedstrijden binnen de poule, voor de echte promotie/degradatie-wedstrijden, soms wel 3 per persoon. Om dit wat te beperken hebben wij van het wedstrijd-commissariaat het volgende bedacht.

Bij gelijke stand in punten, gaan we ook naar de tegen-punten kijken, in de standen tabel vind je dat terug.

Eerst tellen de gewone punten (P), dan bij gelijkstand de tegen-punten (T) en daarna nog steeds het aantal wedstrijden (W).

Daarmee hopen we na de ronde sneller duidelijk te hebben wie de promotie/degradatie wedstrijden speelt en kunnen we daar een langere, spannende competitie van maken.

 

HUISREGELS MET BETREKKING TOT NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden van de vereniging (zowel man als vrouw) worden in principe in de laagste klasse van de competitie ingedeeld. Via promotie/degradatie kan uiteindelijk de juiste klassensterkte worden bereikt.

In uitzonderingsgevallen (te weten bij gebleken speelsterkte) kan de wedstrijdleiding anders beslissen. Indeling in een hogere klasse kan alleen plaatsvinden indien dit niet ten koste gaat van de reguliere promotie/degradatie-regeling. Als het niet mogelijk is een nieuwe speler van gebleken speelsterkte op zijn/haar niveau in te delen, behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om de speler na een gespeelde competitieronde alsnog hoger in te schalen.

Indien de klassen 'vol' zijn, worden nieuwe leden voor de competitie op een wachtlijst geplaatst, in volgorde van aanmeldingsdatum.

 

WEDSTRIJDFORMULIER

Naast de wedstrijdplanning op deze internet site wordt minimaal een week voor de wedstrijddag een wedstrijdformulier op het prikbord gehangen. Hierop staat vermeld:

  • Datum en tijd van de wedstrijd
  • Namen van de spelers
  • Ruimte om de uitslag in te vullen
  • Eventuele opmerkingen

Op dit formulier dient direkt na de gespeelde wedstrijd door een van de spelers de uitslag te worden ingevuld. Het formulier wordt aan het einde van de wedstrijdavond verwijderd door de wedstrijdleiding.

Gegevens worden verwerkt en het resultaat wordt zichtbaar gemaakt op de standenlijst.

Beide spelers zijn verantwoordelijk voor het invullen van de stand.

Indien er geen stand ingevuld is wordt de wedstrijd als 0-0 verwerkt !!!

De naam van degene die afgemeld heeft moet op het wedstrijdformulier genoteerd worden.

 

STANDENLIJST

Op deze internet site wordt wekelijks een standenlijst bijgehouden, welke ook regelmatig op het prikbord wordt gehangen.

Deze standen worden berekend aan de hand van de gegevens op de wedstrijdformulieren, zoals deze bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. De standenlijst is de weerslag van gespeelde wedstrijden tot en met de vorige wedstrijddag.

Puntentelling wordt gebaseerd op de set stand.

Voorbeeld: een set stand van 3-2 = winnaar krijgt 3 punten, verliezer krijgt 2 punten

Bij een gelijk aantal punten in de poule, staat degene met de minst gespeelde wedstrijden boven aan of er wordt gekeken naar aantal gewonnen/verloren wedstrijden.

 

Voor vragen over de competitie kunt u te allen tijden terecht bij de wedstrijdleiding.